TÜRK EĞİTİM VAKFI ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI

Form kayıt ve çıktı işlemleri ile ilgili her türlü sorun için yurticiburs@tev.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Başvuru Formunu Daha Önce Doldurduysanız Tekrar Yazdırmak İçin Tıklayınız.

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) & Meslek ve Teknik Lisesi Burs başvurularımız sona ermiştir.

Türk Eğitim Vakfı, Türkiye'de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. 2013-2014 öğretim yılında da Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, liderlik vasfı taşıyan üniversite öğrencilerine, yapılacak değerlendirmelerden geçmeleri durumunda Üstün Başarı Bursu verecektir.

2013 Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) kendi alanında MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre, bölüme yerleştirildiği puan ile ilk 2000'e giren öğrencilere aşağıda belirtilen alanlarda burs verilecektir. (Temel bilimler alanında yerleşen öğrencilerden ilk 3000'e girenlerin müracaatı kabul edilecektir.)

Üstün Başarı Bursu verilecek alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

Adaylık Şartları:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
 • Başarı Koşulları
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: 2013 LYS'de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre, bölüme yerleştirildiği puan ile ilk 2000'e girmiş olmak ve yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim görmeye hak kazanmak.
  • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, Hazırlık Sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkün olabilecektir; Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS'de ilk 2000'e girmesi, Hazırlık sınıfını 4 üzerinden 2,80 (100 üzerinden en az 70) not ile geçmeleri, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması gerekmektedir.
  • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, kendinde lider özellikler taşıdığına inanmak.
  • 24 yaşını aşmamış olmak,
  • Örgün öğretim öğrencisi olmak

Not: Üstün Başarı Burslarında başka kurumdan burs veya kredi almak engel teşkil etmemektedir.

BAŞVURU:
 • Burslara Başvuru tarihi 20 Eylül 2013'e kadar devam edecektir.
 • TEV Burs Başvuru Formu www.tev.org.tr adresimizden doldurulup, çıktısı alınacaktır. İstenilen belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte aşağıdaki anlatım sırasına göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) en geç 23 Eylül 2013 Pazartesi akşamına kadar posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar değerlendirme dışı kalacaktır.
EKLENECEK BELGELER :

Tüm Adaylar:

 • TEV Üstün Başarı Bursu Müracaat Formu" (TEV web sitesinden doldurulup, çıktısı alınacaktır.)
 • Okul hayatı dışındaki en büyük başarınızı/başarılarınızı anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Ailenin İkamet Ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar arkasına ad-soyad yazılacaktır)
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir banka belgesi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK'dan anne, baba adına kayıt olmadığına dair belge.)
 • LYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge (sonuç örnekleri: http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilir.))
 • Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (sonuc örnekleri : http://sonuc.osym.gov.tr web adresinden alınabilir.)
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.

Ara Sınıflarda Öğrenim Görenler:

 • Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (Transcript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını 100 veya 4'lük sistemde hangi sayısal not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir)
SEÇİM :

TEV Üstün Başarı Bursu için aday olan öğrencilerin gönderdiği dosyalar, TEV Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Ön elemeyi geçen adaylar kompozisyon yazımı için sınav merkezlerine (İstanbul ve Ankara) davet edileceklerdir. Kompozisyon sınavı sonrası elemeyi geçen ve mülakata davet edilmesi uygun görülen adaylar yine yukarıda belirtilen sınav merkezlerinde mülakatlara davet edileceklerdir. TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere öncelikle e-posta ve posta yoluyla duyuru yapılacaktır.

ÖDEME :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanacaktır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. 2013-2014 öğretim yılında Üstün Başarı Bursiyerlerinin her birine toplam 10.000 TL burs ödemesi yapılacaktır.

BURSUN KESİLMESİ :

Üstün Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80'in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise 4 üzerinden en az 2,80, (100 üzerinden en az 70) ile geçmeleri gerekmektedir.) Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, TEV tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV'e bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

UYARILAR
 • Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, fotoğraf yapıştırılmaması, yanlış doldurulması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi elenme nedenidir.
 • Bursiyerlerle yazışmalar, duyurular öncelikle e-posta adresinden yapılacağından e-posta adresi zorunludur. Öğrenci e-posta adresine sahip değilse, formu doldurmaya başlamadan önce almalıdır. Başvuru sonrasında ise e-postasını sık sık takip etmeli bildirilerden haberdar olmalıdır. Bununla birlikte öğrenciye ulaşılabilecek cep tel. no ve diğer iletişim bilgileri formda muhakkak belirtilmelidir.
 • Resmi belgelerdeki puanlar forma aynen, küsuratı ile yazılmalıdır. (Örn: Diploma notları 100'lük sistemde ise 100'lük sistemde, 5'lik sistemde ise 5'lik sistemde küsüratı ile yazılmalıdır.)
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler LYS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır.
 • Telefon, adres vb. diğer iletişim bilgileri alanları da zorunludur. Bu nedenle adres, telefon vb. bilgilere sahip olduğunuzdan emin olunuz. (Aile adresi, Öğrenim adresi, öğrenim adresi belli değilse üniversite-fakülte-bölüm ve bulunduğu ilçe-il ve posta kodu girilecektir.)

EK AÇIKLAMALAR

 • Burs başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce, bilgisayarınıza bağlı, çalışır durumda bir yazıcı olduğundan emin olunuz.
 • Formu bir kez doldurma imkanınız bulunmaktadır. Bu nedenle çok dikkatli ve doğru bir şekilde doldurunuz.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0212-444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya yurticiburs@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır. (Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)