TEV EĞİTİM (ÜNİVERSİTE) BURSU

Form kayıt ve çıktı işlemleri ile ilgili her türlü sorunuz için tev_egitim@tev.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Belgelerinizin öğretim kurumlarınıza son teslim tarihi 13 Ekim'dir.

Açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Kontenjan ayrılan yükseköğretim kurumlarını görmek için Tıklayınız.

TEV EĞİTİM (ÜNİVERSİTE) BURSU ADAYLIK ŞARTLARI:

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite (lisans ve ön lisans) öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

ADAYLIK ŞARTLARI :

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Maddi İmkandan Mahrum Olmak:
  • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
  • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Başarı Koşulları:
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  • Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

ADAY OLAMAYACAKLAR :

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER :

TEV'in web sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na;

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)
 • Tüm Öğrenciler:
  • "TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi", (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.),
  • Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır),
  • Öğrenci adına açılmış IBAN nolu banka hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont,
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
   • Çalışanlar için maaş bordrosu,
   • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
   • Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
   • Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten alınabilir)

ekleyerek öğretim kurumlarının ilgili birimlerine (Öğrenci İşleri veya Burs Ofisi Başkanlığına) verirler.

Formu Doldurmaya Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler:
 • Öğrencilerin Yapı Kredi Bankası veya Vakıflar Bankasından hesap açtırması,
 • Hesap numarasının öğrencinin adına olması ve doğru olarak yazılması,
 • IBAN nolu hesap numarasını gösteren banka belgesinin fotokopisinin teslim edilen başvuru belgelerinin arasına konulması, (Hesap numarası bildirmemek, başkasının adına ya da yanlış hesap numarası bildirmek elenme ve burs bağlanmışsa kesilme nedenidir. Yanlış bildirimden doğacak sonuçların sorumluluğu öğrenciye aittir.)
 • Yazışmalar, duyurular ve başvuru formunu doldurabilmek için gereken aktivasyon şifresi e-posta adresine gönderileceğinden geçerli e-posta adresi kullanılması.
Bursiyer Seçimi:

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Türk Eğitim Vakfı tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve iki katı kadar yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca TEV'in www.tev.org.tr web adresinde ilan edilecektir.

Bursun Ödenmesi:

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi vb. nedenlerle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılamamaktadır.

Vicdani Yükümlülük:

Öğrenimimi tamamlayan her burslu iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Ek Açıklamalar
 • Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim edilecektir.
 • Formu öğretim kurumuna teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır
 • Bu belgeleri doğrudan Vakıf Merkezine gönderenlerin belgeleri işleme konulmayacaktır.

Not: TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve gerekli prosedürün yerine getirilmesi gerekmektedir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna müracaat edilebilmesi için üniversitenin kendi bursuna da müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Kontenjan ayrılmayan öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin formu doldurmasının geçerliliği yoktur.
 • Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Başvuru yapan öğrenci sadece öğrenim kredisi alabilir.
 • TEV bursuna başvuru sırasında başka yerden burs almayan ancak bursumuz çıktıktan sonra başka yerden de burs çıkan öğrenci derhal diğer burs/burslarını iptal ettirmelidir.
 • Online Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0212-444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
  (Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında aramanızı rica ederiz.)
 • Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.
  (Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)